פשיטת רגל והוצאה לפועל​

הליך פשיטת רגל או הוצאה לפועל הינם הליכים חשובים מאוד לאדם פרטי או לחברה, אשר גורמים למחיקת החובות הקיימים, וזאת כדי לתת סיכוי לפתיחת דף חדש ונקי לחייבים.

מהי פשיטת רגל?

כל אדם במהלך חייו עשוי להיתקל בקשיים כלכליים, הנוצרים מסיבות שונות כגון השקעה שנכשלה, אי יכולת הכנסה וסיבות נוספות ולגיטימיות. הליך פשיטת רגל מיועד לאדם ההופך להיות חדל פירעון, וזאת בעקבות חובות שיש ברשותו שאינם יכול לשלמם, ולו ניתנת האפשרות לבצע הליכי פשיטת רגל. הליך פשיטת רגל מרכז את כל פעולות הגבייה, התמודדות מול הנושים ומחיקת החובות.  

היתרון בהליך פשיטת רגל הוא עיכוב כל ההליכים כנגד החייב באופן מיידי, כלומר ניתנות הגנות רבות לחייב מפני הנושים ועד לקבלת הפטר – מחיקת כל החובות ופתיחת דף חדש. כלומר, החייב יכול להתחיל חיים חדשים ולשים מאחוריו את החובות. פשיטת רגל למעשה היא הכרזה על חייב כי אין ביכולתו להחזיר את חובותיו, ובהתאם לכך יחולו עליו איסורים שונים. בית המשפט בוחן את המקרה ומחליט לגבי יכולת ההחזר של החייב, אשר יוגן מפני הנושים.

שתי האפשרויות הניתנות בהליך פשיטת רגל הן מחיקת כל החובות, לפי הנכתב לעיל, או תוכנית פירעון ייחודית בהתאם ליכולות החייב, וכל זאת במינימום של 18 חודשים, בשאיפה לזמן הקצר ביותר.

מהי הוצאה לפועל?

הוצאה לפועל משמעה הליך הנועד לזרז החזרת חובות או הסדרתם בצורה מסודרת בחסות המדינה. תיק בהוצאה לפועל נפתח על ידי מי שחייבים לו כסף ואינו מקבל אותו. לפתיחת תיק בהוצאה משמעויות רבות כנגד החייב, ביניהן הגבלת חשבון החייב, אי יציאה מהארץ והגבלות נוספות, וזאת על-מנת להגביל את החייב בפעולותיו כל עוד הוא חייב כסף.
מטרת ההוצאה לפועל היא לעמוד כמובן לצד הנושים, אבל גם באה להגן על החייב ולעזור לו לפתור את בעיית החובות ולפתוח דף חדש.

בהוצאה לפועל ישנם תיקים רבים , ולכן הליך ההוצאה לפועל הוא ארוך ואינו פשוט, משום שמעורבים בו מספר גורמים ובירוקרטיה רבה. בנוסף, יש להוכיח כי זו הנקודה האחרונה אליה פונים לצורך הסדרת חובות אלה, משום שההליך הזה הוא משמעותי כלפי החייב, ואם באמתחתו סכום הכסף אותו הוא חייב, הרי שההגבלות הניתנות בגין פתיחת התיק מונעות ממנו לשלם את הכסף הזה. זהו הליך משמעותי מאוד, לכן מומלץ להיעזר בעו"ד הבקיא בתחום, וזאת על מנת להגיע לתוצאה הרצויה. 

משרד עו"ד חיימוב מלווה לכל אורך ההליך המשפטי, ומייצג חייבים בהליכי הוצאה לפועל ובהליכי פשיטת רגל החל ממתן צו כינוס, עובר להכרזת החייב כפושט רגל ועד למתן הפטר. ייצוג הלקוחות האישי והליווי הצמוד ניתן במטרה לסיים את הליך פשיטת הרגל או ההוצאה לפועל באופן המהיר ביותר עם התוצאה הטובה ביותר, כאמור עד למתן הפטר חובותיו של החייב.